För att logga in måste du ha ett konto

Konto får du genom att köpa en ett av de digitala läromedel
som finns på Lära online. Kontot skapas vid köpet.
Inloggningsuppgifter skickas via mail från Lära förlag.
Om du inte hittar mailet, kontrollera din skräppost.
Får du inget mail, kontakta oss via info@laraforlag.se

Du loggar in som admin med det användarnamn och lösenord som finns i mailet från Lära Förlag.

För att elevmaterial ska kunna användas måste först elever skapas och läromedel tilldelas till
elev. Se hjälptexterna.

More Contact 2

ISBN: 85513-40-6
Ämnen: Engelska
More Contact 2, DAISY version, är ett digital läromedel med text, bild och ljud för läsning på dator 
Det är ett läromedel i engelska som är en fortsättning på More Contact 1. 
Läromedlet är anpassat för elever som är i behov av en långsam inlärningstakt. 
Många och tydliga bilder. 
Långsam grammatisk progression. 
Detta läromedel är lämpligt i undervisning av elever med inlärningssvårigheter eller bristande kunskaper i engelska i gymnasieskolans individuella program. 
Författarna har lagt större vikt vid ordkunskap än grammatiska kunskaper. 

More Contact 2 är tänkt för elever som läst engelska i ca 4 skolår.
Komponenter - Tryck på länkarna för att ta fram aktuell komponent


Daisy

 More Contact 2 - Daisy