För att logga in måste du ha ett konto

Konto får du genom att köpa en ett av de digitala läromedel
som finns på Lära online. Kontot skapas vid köpet.
Inloggningsuppgifter skickas via mail från Lära förlag.
Om du inte hittar mailet, kontrollera din skräppost.
Får du inget mail, kontakta oss via info@laraforlag.se

Du loggar in som admin med det användarnamn och lösenord som finns i mailet från Lära Förlag.

För att elevmaterial ska kunna användas måste först elever skapas och läromedel tilldelas till
elev. Se hjälptexterna.

Dag 1 År 5 Digital

ISBN: 87139-19-2
Ämnen: SO-ämnen
Digital version av Dag 1 År 5. Personer med intellektuell funktionsnedsättning kan ha svårt att föreställa sig hur framtiden kan se ut. Frågor som:

• ”Vad ska jag jobba med?”,
•”Var ska jag bo?”
•”Vilket stöd har jag rätt till?” -kan vara svåra och abstrakta att förstå och hitta svar på.

Applikationen ”Dag ett år Fem” är tänkt att vara ett stöd i arbetet att få svar på elevens frågor och funderingar. Syftet är att eleven under arbetet med Dag 1 År 5 ska se hur livet kan se ut, efter avklarad skolgång vad det gäller:

•sysselsättning.
•boende.
•fritidsintressen.
•ekonomi.

Applikationen är indelad i olika delar som tar upp alla relevanta områden. Varje del tar upp olika frågeställningar som eleven kan utgå ifrån när han/hon arbetar. När samtliga områden har gåtts igenom och de flesta frågor är besvarade så har eleven all relevant information samlad på ett och samma ställe som sedan är aktuell när skolan är slut. Informationen sparas som PDF- fil. Eleven kan då använda innehålleti PDF-filen som en uppslagsbok som är anpassad och utformad efter den specifika elevens behov och situation.
Komponenter - Tryck på länkarna för att ta fram aktuell komponent


Administrera

 Administrering

Onlineprogram

 Dag 1 år 5

Läs här först

 Läs här först