För att logga in måste du ha ett konto

Konto får du genom att köpa en ett av de digitala läromedel
som finns på Lära online. Kontot skapas vid köpet.
Inloggningsuppgifter skickas via mail från Lära förlag.
Om du inte hittar mailet, kontrollera din skräppost.
Får du inget mail, kontakta oss via info@laraforlag.se

Du loggar in som admin med det användarnamn och lösenord som finns i mailet från Lära Förlag.

För att elevmaterial ska kunna användas måste först elever skapas och läromedel tilldelas till
elev. Se hjälptexterna.

Öva begrepp

ISBN: 87139-11-6
Ämnen: Motorik Vardagsaktiviteter Verklighetsuppfattning
Öva begrepp består av Interaktiva övningar i datorn som tränar begreppen:
•stor - större - störst.
•liten - mindre - minst.
•lika stor som.
•större än - mindre än.
•många - fler - flest.
•få - färre.
•längst - kortast.
•längre än - kortare än.
•tyngst - lättast.
•tyngre än - lättare än.
•yngst - äldst.
•yngre än - äldre än.

Används på digital skrivtavla för en grupp eller på dataskärm för en elev som behöver öva begrepp.
Komponenter - Tryck på länkarna för att ta fram aktuell komponent


Onlineprogram

 Öva begrepp