För att logga in måste du ha ett konto

Konto får du genom att köpa en ett av de digitala läromedel
som finns på Lära online. Kontot skapas vid köpet.
Inloggningsuppgifter skickas via mail från Lära förlag.
Om du inte hittar mailet, kontrollera din skräppost.
Får du inget mail, kontakta oss via info@laraforlag.se

Du loggar in som admin med det användarnamn och lösenord som finns i mailet från Lära Förlag.

För att elevmaterial ska kunna användas måste först elever skapas och läromedel tilldelas till
elev. Se hjälptexterna.

Så fungerar kroppen

ISBN: 87139-57-4
Ämnen: NO-ämnen
DAISY version av Så fungerar kroppen, faktabok och interaktiv DAISY version av "Så fungerar kroppen, arbetsbok". 
Digitala böcker med: 
•text.
•ljud.
•bild.
•interaktivitet.

Materialet beskriver funktionen av kroppens olika delar och hur de samarbetar. 
Den tar upp det egna ansvaret att hålla kroppen frisk.  
I arbetsboken finns uppgifter av olika slag och svårighetsgrader.
Komponenter - Tryck på länkarna för att ta fram aktuell komponent


Daisy

 Så fungerar kroppen arbetsbok
 Så fungerar kroppen faktabok

Administrera

 Så fungerar kroppen administrering

Läs här först

 Läs här först