För att logga in måste du ha ett konto

Konto får du genom att köpa en ett av de digitala läromedel
som finns på Lära online. Kontot skapas vid köpet.
Inloggningsuppgifter skickas via mail från Lära förlag.
Om du inte hittar mailet, kontrollera din skräppost.
Får du inget mail, kontakta oss via info@laraforlag.se

Du loggar in som admin med det användarnamn och lösenord som finns i mailet från Lära Förlag.

För att elevmaterial ska kunna användas måste först elever skapas och läromedel tilldelas till
elev. Se hjälptexterna.

Mycket att fira digital

ISBN: 978-91-87139-22-2
Ämnen: SO-ämnen
DAISY version av Mycket att fira. Digital bok med text, ljud och bild. Boken beskriver hur olika högtider firas runt om i världen och numera allt oftare även i ett mångkulturellt Sverige. Några exempel:

•Persiskt nyår.
•judisk påsk.
•muslimsk Ramadan.
•samisk nationaldag.

Texten är lättläst och de många bilderna förtydligar innehållet. Mycket att fira är i första hand tänkt för elever i gymnasiesärskolan men passar givetvis många andra grupper, som har behov av lättläst material i ämnet, exempelvis elever som läser på Sfi. Till boken finns en arbetsbok där uppgifterna utgår från innehållet i läseboken. Uppgifterna är av skiftande karaktär och svårighetsgrad.
Komponenter - Tryck på länkarna för att ta fram aktuell komponent


Daisy

 Mycket att fira