För att logga in måste du ha ett konto

Konto får du genom att köpa en ett av de digitala läromedel
som finns på Lära online. Kontot skapas vid köpet.
Inloggningsuppgifter skickas via mail från Lära förlag.
Om du inte hittar mailet, kontrollera din skräppost.
Får du inget mail, kontakta oss via info@laraforlag.se

Du loggar in som admin med det användarnamn och lösenord som finns i mailet från Lära Förlag.

För att elevmaterial ska kunna användas måste först elever skapas och läromedel tilldelas till
elev. Se hjälptexterna.

Årstidsresan Vinter - Elevmaterial

ISBN: 87139-48-2
Ämnen: Motorik Vardagsaktiviteter Verklighetsuppfattning
Årstidsresan, är det nya basläromedlet för träningsskole inriktningen i grundsärskolan. I ”Årstidsresan” följer man och arbetar med att se förändringarna bland djur och natur. Detta tematiska arbetssätt ger en grund för ett lustfyllt lärande. Eleverna får den konkretisering, variation och upprepning i undervisningen som behövs för att kunskaperna ska befästas. Materialet innehåller mycket bilder vilket är viktigt för träningskolans elever. Bilderna genomsyrar hela arbetet och känns igen i såväl matte-övningarna, övningsbladen, faktahäftet, osv. 

Basläromedlet Årstidsresan är ett mycket stort material som innehåller en rad olika komponenter. Lärarhandledning, Faktahäften, Lottospel, Sagor och Årstidsplanscher är tryckt material. Som PDF finns Färdighetsövningar, Matematikövningar och Bildbanken. Kompletterande handledningsmaterial finns också som PDF. 

Lärarhandledningen består dels av ett tryckt häfte och dels av PDF-filer. Häftet innehåller en beskrivning av den pedagogiska metoden i materialet och beskrivningar av de olika delarna i ”Årstidsresan” och hur dessa används. Där finns också förslag på en årsplanering. Som PDF finns tips om Utematematik, Estetisk verksamhet och till Hemkunskap. Tips ges också på hur undervisningen kan bedrivas utomhus. Förslag på 24 olika Temalektioner finns också som PDF. Den stora friheten i materialet gör att olika lärare kan använda det på olika sätt. 

Faktahäften, ett för varje årstid, innehåller grundläggande fakta om årstiden. Informationen ska vara ett komplement till pedagogens egna kunskaper. Häftena är rikt illustrerade. 

Årstidsresans Lottospel tränar arbetsminnet, förmågan att generalisera och att tyda symboler på ett lustfyllt sätt. De ger också möjlighet till att lära sig olika ordbilder och tecken till ordbilderna. Lottospelen ger möjlighet till varierad träning då de finns i olika varianter och med olika svårighetsgrader. Spelen följer årstiderna. Lotto är ett både roligt och spännande sätt att lära. I lottospelen tränas turtagning, att se lika – lika och att generalisera. Genom att lotto finns i olika varianter går det att enkelt individanpassa till den variant som bäst passar varje elev. Lottospelen i materialet är nivå anpassat utifrån fyra nivåer. 

•färg – färg. 
•färg - svartvit. 
•färg - ordbild. 
•färg – tecken. 

Lottospelen innehåller ett stort antal spel med 4, 9 och 16 bitars lotto. 

Årstidsresans Sagor består av 12 illustrerade storböcker. De innehåller berättelser om bla djur och fåglar. Sagorna är avsedda för högläsning. Mer information finns under respektive saga i webbshoppen 

Årstidsplanscherna kan användas som inspirationsbilder vid tematiskt arbete runt årstiderna, där eleven får titta på och diskutera vad som är utmärkande för den aktuella årstiden. 

Färdighetsövningarna (PDF), innehåller övningar på olika nivåer där eleverna bl.a. får: 

•måla. 
•klippa. 
•hitta ordbilder. 
•hitta tecken. 
•se lika – lika. 
•hitta rätt väg. 

Övningsbladen utgår från den aktuella årstiden. Årstidsresan innehåller 771 sidor/färdighetsövningar Alla övningsblad är kopieringsunderlag i form av pdf-filer. 

Matematikövningarna är utformad på ett sådant sätt att eleven först får se ”lika – lika” (kotte mot kotte ex.), och där sedan övningarna successivt ökar i svårighetsgrad. Eleverna får arbeta utifrån sin egen erfarenhetsgrund, för att bygga upp förståelsen för vårt talsystem. Matematiska begrepp övas. Årstidsresan innehåller 2252 sidor/matematikövningar. Alla övningsblad är kopieringsunderlag i form av pdf-filer. 

En Bildbank innehållande 447 bilder i färg och svart/vitt till alla årstidernas teman medföljermaterialet.
Komponenter - Tryck på länkarna för att ta fram aktuell komponent


Färdighetsövningar - Lätt

 Vinter Däggdjur lätt
 Vinter kläder och väder lätt
 Vinter Vinteraktiviteter lätt
 Vinter Vinterfåglar lätt
 Vinter Vintertraditioner lätt

Färdighetsövningar - Medel

 Vinter Däggdjur medel
 Vinter kläder och väder medel
 Vinter Vinteraktiviteter medel
 Vinter Vinterfåglar medel
 Vinter Vintertraditioner medel

Färdighetsövningar - Svår

 Vinter däggdjur svår
 Vinter kläder och väder svår
 Vinter Vinteraktiviteter svår
 Vinter Vinterfåglar svår
 Vinter Vintertraditioner svår

Matematik - Lätt

 Matematik 1 Vinter - lätt
 Matematik 2 Vinter - lätt
 Matematik 3 Vinter - lätt
 Matematik 4 Vinter - lätt
 Matematik 5 Vinter - lätt
 Matematik 6 Vinter - lätt
 Matematik 7 Vinter - lätt
 Matematik 8 Vinter - lätt
 Matematik 9 Vinter - lätt
 Matematik 10 Vinter - lätt
 Klippark Vinter sv/v
 Klippark Vinter färg

Matematik - Medel

 Matematik 1 Vinter - medel
 Matematik 2 Vinter - medel
 Matematik 3 Vinter - medel
 Matematik 4 Vinter - medel
 Matematik 5 Vinter - medel
 Matematik 6 Vinter - medel
 Matematik 8 Vinter - medel
 Matematik 9 Vinter - medel
 Matematik 10 Vinter - medel
 Matematik 7 Vinter - medel
 Klippark Vinter sv/v
 Klippark Vinter färg

Matematik - Svår

 Matematik 1 Vinter - svår
 Matematik 2 Vinter - svår
 Matematik 3 Vinter - svår
 Matematik 4 Vinter - svår
 Matematik 5 Vinter - svår
 Matematik 6 Vinter - svår
 Matematik 7 Vinter - svår
 Matematik 8 Vinter - svår
 Matematik 9 Vinter - svår
 Matematik 10 Vinter - svår
 Klippark Vinter sv/v
 Klippark Vinter färg

Matematik - Addition

 Matematik 1 Vinter - addition
 Matematik 2 Vinter - addition
 Matematik 3 Vinter - addition
 Matematik 4 Vinter - addition
 Matematik 5 Vinter - addition
 Matematik 6 Vinter - addition
 Matematik 7 Vinter - addition
 Matematik 8 Vinter - addition
 Matematik 9 Vinter - addition
 Matematik 10 Vinter - addition
 Klippark Vinter sv/v
 Klippark Vinter färg

Matematiska begrepp

 Matematiska begrepp Vinter

Film

 Rulle räv
 Djuren i skogen
 Snögubben

Bildbanken

 Vinter Djur färg
 Vinter Djur sv/v
 Vinter Traditioner färg
 Vinter Traditioner sv/v
 Vinter Vinteraktiviteter färg
 Vinter Vinteraktiviteter sv/v
 Vinter Väder och kläder färg
 Vinter Väder och kläder sv/v
 Vinter Plansch

Teckenstöd

 LÄS HÄR FÖRST
 Rulle Räv-Tecknad
 Rulle Räv-Använda tecken
 Djuren i skogen-Tecknad
 Djuren i skogen-Använda tecken
 Djuren i skogen-Använda tecken
 Snögubben-Tecknad
 Snögubben-Använda tecken