För att logga in måste du ha ett konto

Konto får du genom att köpa en ett av de digitala läromedel
som finns på Lära online. Kontot skapas vid köpet.
Inloggningsuppgifter skickas via mail från Lära förlag.
Om du inte hittar mailet, kontrollera din skräppost.
Får du inget mail, kontakta oss via info@laraforlag.se

Du loggar in som admin med det användarnamn och lösenord som finns i mailet från Lära Förlag.

För att elevmaterial ska kunna användas måste först elever skapas och läromedel tilldelas till
elev. Se hjälptexterna.

HELP Start Kortlåda, digital

ISBN: 87139-99-4
Ämnen: Engelska
Digital version av HELP Starts kortlåda.

•För användning på interaktiv tavla. 
•Fungerar även på dator och iPad. 
•Elevinloggning till kortlådan ingår. 
•Eleven kan då använda lektionens kortuppställning som en hjälp vid enskilda studier.
Komponenter - Tryck på länkarna för att ta fram aktuell komponent


Tavelkort

 HELP Start Kortlåda digital