För att logga in måste du ha ett konto

Konto får du genom att köpa en ett av de digitala läromedel
som finns på Lära online. Kontot skapas vid köpet.
Inloggningsuppgifter skickas via mail från Lära förlag.
Om du inte hittar mailet, kontrollera din skräppost.
Får du inget mail, kontakta oss via info@laraforlag.se

Du loggar in som admin med det användarnamn och lösenord som finns i mailet från Lära Förlag.

För att elevmaterial ska kunna användas måste först elever skapas och läromedel tilldelas till
elev. Se hjälptexterna.

HELP Spell Start

ISBN: 87727-15-3
Ämnen: Engelska
HELP Spell Start är ett nytt datorträningsmaterial i engelska avsett för elever med mild dyslexi eller med behov av träning på engelsk stavning och då särskilt stavning av högfrekventa engelska ord.
HELP Spell Start ingår i HELP Start Extended paketen.
För uppgradering av HELP Start till Extended, se bestnr 87727-49-8
Komponenter - Tryck på länkarna för att ta fram aktuell komponent


Handledning

 Handledning
 Viktigt
 Vejledning

Onlineprogram

 Spell Start