För att logga in måste du ha ett konto

Konto får du genom att köpa en ett av de digitala läromedel
som finns på Lära online. Kontot skapas vid köpet.
Inloggningsuppgifter skickas via mail från Lära förlag.
Om du inte hittar mailet, kontrollera din skräppost.
Får du inget mail, kontakta oss via info@laraforlag.se

Du loggar in som admin med det användarnamn och lösenord som finns i mailet från Lära Förlag.

För att elevmaterial ska kunna användas måste först elever skapas och läromedel tilldelas till
elev. Se hjälptexterna.

Lättläst träteknik

ISBN: 87727-79-5
Ämnen: Slöjd
LÄTTLÄST TRÄTEKNIK är ett material i ämnet slöjd.
Läromedlet är i form av PDF för utskrift. 
Det består består av sju fristående delar. 
Varje del behandlar ett område inom slöjden.
Följande delar ingår i materialet:

Materiallära
Handverktyg
Maskinkunskap
Limteknik
Ritteknik
Ytbehandling
Arbetsskydd och miljö
Facit

I materialet beskrivs de vanligaste verktygen, maskinerna, materialen, beslagen, skruvarna med mera som används i ämnet träteknik. 
De delar av läromedlet som behandlar det praktiska arbetet kräver handledning av yrkeskunnig personal. 
Varje ämne innehåller repetitionsfrågor. 
I ett gemensamt facit finns samtliga svar samlade.
Läromedlet är skrivet med korta meningar och det är rikt illustrerat.
Komponenter - Tryck på länkarna för att ta fram aktuell komponent


Kopieringunderlag

 Limteknik
 Materiallära
 Handverktyg
 Maskinkunskap
 Ritteknik
 Ytbehandling
 Arbetsskydd och miljö
 Facit