För att logga in måste du ha ett konto

Konto får du genom att köpa en ett av de digitala läromedel
som finns på Lära online. Kontot skapas vid köpet.
Inloggningsuppgifter skickas via mail från Lära förlag.
Om du inte hittar mailet, kontrollera din skräppost.
Får du inget mail, kontakta oss via info@laraforlag.se

Du loggar in som admin med det användarnamn och lösenord som finns i mailet från Lära Förlag.

För att elevmaterial ska kunna användas måste först elever skapas och läromedel tilldelas till
elev. Se hjälptexterna.

Väder - värme, kopierinfgsunderlag PDF

ISBN: 88309-01-3
Ämnen: NO-ämnen
Väder-värme beskriver: 
•olika meteorologiska instrument.
•väderiakttagelser.
•diagramföring över temperatur och lufttryck.
•vädersymboler och -kartor.
•uppbyggnad av varmluftsballong.
•kyla och isolering.
•hur man klär sig rätt. 


Vår serie i naturkunskap består av fyra häften. Till samtliga titlarmedföljer facit med möjliga elevsvar.
Detta elevmaterial ingår i vår No - serie vilken omfattar 4 arbetsområden: •biologi •fysik •kemi och •naturkunskap. 
De flesta arbetsområdena består av ett antal laborativa övningar med tillhörande arbetsblad. 
Laborationerna är enkla och åskådliga och går att utföra i ett vanligt klassrum. 
Eleverna uppmuntras att göra egna iakttagelser och dra egna slutsatser. 
Tonvikten ligger på att ge eleverna vardagskunskaper och vardagsfärdigheter. 
Elevernas sätt att arbeta med arbetsbladen kan variera beroende på vilken nivå eleven befinner sig. 
Samtliga häften är utformade på ett mycket perceptionsvänligt sätt. 
Stor text, tydliga bilder, noggrant avvägd informationsmängd per sida samt väl tilltaget svarsutrymme. 
För samtliga material i No-serien gäller att de är primärt utvecklade för elever med perceptionssvårigheter/rörelsehinder 10–16 år.
Komponenter - Tryck på länkarna för att ta fram aktuell komponent


Kopieringunderlag

 Väder - värme, kopieringsunderlag PDF