För att logga in måste du ha ett konto

Konto får du genom att köpa en ett av de digitala läromedel
som finns på Lära online. Kontot skapas vid köpet.
Inloggningsuppgifter skickas via mail från Lära förlag.
Om du inte hittar mailet, kontrollera din skräppost.
Får du inget mail, kontakta oss via info@laraforlag.se

Du loggar in som admin med det användarnamn och lösenord som finns i mailet från Lära Förlag.

För att elevmaterial ska kunna användas måste först elever skapas och läromedel tilldelas till
elev. Se hjälptexterna.

HELP Read Start, online böcker

ISBN: 88309-57-0
Ämnen: Engelska
HELP Read start är en serie digitala böcker med 20 lättlästa texter med 
utgångspunkt från läromedelspaketet HELP Start och dess nivåindelning A-F.
Nivåindelningen innebär en stegvis progression och ett strukturerat 
arbetssätt för elev och lärare. 
A-nivån börjar med korta ljudenligt stavade ord med 5 korta vokaler och 21 konsonanter,
orden blir därefter längre och mer komplicerade och på F-nivån avslutas serien 
med ord som innehåller alla kombinationer av dubbelvokaler.

HELP Read Start ger elever med dyslexi/ läs- och skrivsvårigheter texter som stegvis 
och strukturerat tränar avkodning och läsflyt på engelska. 
Texterna kan också användas för träning av läsförståelse och för att utvidga ordförrådet.
Böckerna är inlästa.
Komponenter - Tryck på länkarna för att ta fram aktuell komponent


Digital bok

 HELP Read Start