För att logga in måste du ha ett konto

Konto får du genom att köpa en ett av de digitala läromedel
som finns på Lära online. Kontot skapas vid köpet.
Inloggningsuppgifter skickas via mail från Lära förlag.
Om du inte hittar mailet, kontrollera din skräppost.
Får du inget mail, kontakta oss via info@laraforlag.se

Du loggar in som admin med det användarnamn och lösenord som finns i mailet från Lära Förlag.

För att elevmaterial ska kunna användas måste först elever skapas och läromedel tilldelas till
elev. Se hjälptexterna.

Elektricitet

ISBN: 978-91-88309-85-3
Ämnen: NO-ämnen
Elektricitet handlar om:
•ämnen som leder ström.
•elsymboler.
•batterier.
•spänning.
•effekt.
•säkringar.
•elsäkerhet.
Fysikserien består av fem häften. Detta elevmaterial ingår i vår No - serie vilken omfattar 4 arbetsområden: •biologi •fysik •kemi och •naturkunskap. De flesta arbetsområdena består av ett antal laborativa övningar med tillhörande arbetsblad. Laborationerna är enkla och åskådliga och går att utföra i ett vanligt klassrum. Eleverna uppmuntras att göra egna iakttagelser och dra egna slutsatser. Tonvikten ligger på att ge eleverna samt väl tilltaget svarsutrymme.
Komponenter - Tryck på länkarna för att ta fram aktuell komponent


Kopieringunderlag

 Elektricitet