För att logga in måste du ha ett konto

Konto får du genom att köpa en ett av de digitala läromedel
som finns på Lära online. Kontot skapas vid köpet.
Inloggningsuppgifter skickas via mail från Lära förlag.
Om du inte hittar mailet, kontrollera din skräppost.
Får du inget mail, kontakta oss via info@laraforlag.se

Du loggar in som admin med det användarnamn och lösenord som finns i mailet från Lära Förlag.

För att elevmaterial ska kunna användas måste först elever skapas och läromedel tilldelas till
elev. Se hjälptexterna.

HELP Online

ISBN: 88309-41-9
Ämnen: Engelska
Engelskan är vårt främsta världsspråk men samtidigt ett av världens mest komplicerade skriftspråk. Detta gör att elever med dyslexi får ofta stora problem med skriven engelska.
Läromedlen HELP är ett läromedel som specifikt är inriktad på att hjälpa elever med dyslexi
att behärska skriven engelska. 
Den speciella pedagogiken i HELP utgår från modern dyslexiforskning och tar hänsyn till det som brukar bli svårt för svensktalande elever med dyslexi i mötet med engelska. HELP arbetar grundligt med kopplingen mellan bokstäver och ljud enligt det engelska systemet.

HELP finns i 2 versioner, HELP Start Plus och HELP Light. Skillnaden mellan versionerna är progressiongraden som är snabbare i HELP Light

HELP kan användas i specialundervisning från år 5 upp till vuxenundervisning och kan med fördel ges som intensivträning i perioder.HELP Online är den digitala delen till HELP Start och HELP Light.
HELP Online består av en lärar- och en elevsida.

Elevsidan innehåller 5 olika övningsprogram, Spell Start, Träna stavning,
Säker på ljuden, Para ihop och Luriga ord. Utöver detta så ligger här en
digital version av HELPs kortlåda och slutligen lästräningshäftena
HELP Read Start i form av inlästa onlineböcker. 

Lärarsidan innehåller förutom det som finns på elevens sida också kopieringsunderlag
(mallar, facit, ordlistor, handledningar som pdf, kompletterande handledningsmaterial), 24 instruktions filmer och ett nivåtest kopplat till HELPKomponenter - Tryck på länkarna för att ta fram aktuell komponent


Handledning

 HELP Light Lärarhandledning
 HELP Start Lärarhandledning
 Lärarens mallar till minneskartor ljud- stavning och grammatik
 Länkar och tips
 Orton-Gillinghams multisensoriska metod
 Referenser och litteraturförslag
 Ordlista
 Handledning HELP Spell Start
 McNally Wordlist

Instruktionsfilmer

 1. Inledning
 2. Förberedelser
 3. Lektionsmall
 4. Avslutning
 5. Multisensoriska tekniker
 6. Tapping
 7. Scooping
 8. Minneskartor
 9. Tavelkort
 10. Kontrastiva ljud och luriga ord
 11. w wh
 12. qu
 13. s z
 14. th
 15. sh ch
 16. yjvw
 17. Udda luriga ord
 18. 6 stavelsetyper
 19. Stängd
 20. Öppen
 21. Vokal konsonant e
 22. le
 23. r kontrollerad
 24. Dubbelvokal

Facit

 HELP Start: Arbetsbok A - Facit
 HELP Start: Arbetsbok B - Facit
 HELP Start: Arbetsbok C - Facit
 HELP-Start: Arbetsbok D - Facit
 HELP Start: Arbetsbok E - Facit
 HELP Start: Arbetsbok F - Facit

Kopieringunderlag

 Planeringsunderlag för en lektion
 Elevens minneskartor för ljud, stavning och grammatik
 Ljuddiskriminations-övningar

Tavelkort

 Digital Kortlåda

Onlineprogram

 HELP Övningsprogram

Digital bok

 HELP Read Start

Nivåtest

 Nivåtest HELP