För att logga in måste du ha ett konto

Konto får du genom att köpa en ett av de digitala läromedel
som finns på Lära online. Kontot skapas vid köpet.
Inloggningsuppgifter skickas via mail från Lära förlag.
Om du inte hittar mailet, kontrollera din skräppost.
Får du inget mail, kontakta oss via info@laraforlag.se

Du loggar in som admin med det användarnamn och lösenord som finns i mailet från Lära Förlag.

För att elevmaterial ska kunna användas måste först elever skapas och läromedel tilldelas till
elev. Se hjälptexterna.

WOW 2, lärarwebb

ISBN: 88621-04-7
Ämnen: Engelska
Komponenter - Tryck på länkarna för att ta fram aktuell komponent


Inläsning

 WOW 2, inläst

Handledning

 Handledning WOW 2

Film

 Kap 1-1 You Can’t Keep It
 Kap 2-1A Bee Got Married 1
 Kap 2-1B Bee Got Married 2
 Kap 3-1A Teaspoons and Skyscrapers 1
 https://player.vimeo.com/video/263128585
 Kap 4-1A Baby Corn 1
 Kap 4-1B Baby Corn 2
 Kap 5-1 I Don’t Have Wings
 Kap 5-2A Why Do Dogs Run in Circles1
 Kap 5-2B Why Do Dogs Run in Circles 2
 Kap 6-1 Biting Insects
 Kap 7-1 If You Eat Me
 Kap 8-1 Bravest Man on Earth
 Kap 8-2A The Little Scottish Dog
 Kap 8-2B The Little Scottish Dog 

Hörövningar

 WOW 2 Hörövning