För att logga in måste du ha ett konto

Konto får du genom att köpa en ett av de digitala läromedel
som finns på Lära online. Kontot skapas vid köpet.
Inloggningsuppgifter skickas via mail från Lära förlag.
Om du inte hittar mailet, kontrollera din skräppost.
Får du inget mail, kontakta oss via info@laraforlag.se

Du loggar in som admin med det användarnamn och lösenord som finns i mailet från Lära Förlag.

För att elevmaterial ska kunna användas måste först elever skapas och läromedel tilldelas till
elev. Se hjälptexterna.

WOW 3, lärarwebb

ISBN: 88621-05-4
Ämnen: Engelska
Lärarhandledningar
Komponenter - Tryck på länkarna för att ta fram aktuell komponent


Handledning

 Lärarhandledning WOW 3

Ljud

 WOW 3 inläst

Film

 Kap 1-1A Frogs 1
 Kap 1-1B Frogs 2
 Kap 1-2A Potatoes 1
 Kap 1-2B Potatoes 2
 Kap 2-1A Dogdetective 1
 Kap 2-1B Dogdetective 2
 Kap 2-2A Bubble Baths 1
 Kap 2-2B Bubble Baths 2
 Kap 3-1A Two Plates 1
 Kap 3-1B Two Plates 2
 Kap 3-2A Forest But No Trees 1
 Kap 3-2B Forest but No Trees 2
 Kap 4-1 A Horrid Monster
 Kap 5-1 At the Sound Of Me
 Kap 6-1A The A Flower 1
 Kap 6-1B_The A Flower 2
 Kap 7-1 The More of These
 Kap 8-1 The Smallest
 Kap 8-2 No Matter How Fast You Run

Hörövningar

 WOW 3 Hörövning