För att logga in måste du ha ett konto

Konto får du genom att köpa en ett av de digitala läromedel
som finns på Lära online. Kontot skapas vid köpet.
Inloggningsuppgifter skickas via mail från Lära förlag.
Om du inte hittar mailet, kontrollera din skräppost.
Får du inget mail, kontakta oss via info@laraforlag.se

Du loggar in som admin med det användarnamn och lösenord som finns i mailet från Lära Förlag.

För att elevmaterial ska kunna användas måste först elever skapas och läromedel tilldelas till
elev. Se hjälptexterna.

Administration Digital

ISBN: 978-91-88951-05-2
Ämnen: Gy/Sär Yrkesinrikade kurser
Komponenter - Tryck på länkarna för att ta fram aktuell komponent


Kopieringunderlag

 Bedömningstabell Adm 1
 Bedömningstabell Adm 2
 Bedömningstabell Adm 3
 Tipskupong
 Finplanering av kapitel/aktivitet
 Kortkommandon
 Tipskupong
 Vad betyder ordet
 Vad har du lärt dig?

Spel

 Knepiga ord
 Tjuven

Handledning

 Administration lärarhandledning

Digital bok

 Administration