För att logga in måste du ha ett konto

Konto får du genom att köpa en ett av de digitala läromedel
som finns på Lära online. Kontot skapas vid köpet.
Inloggningsuppgifter skickas via mail från Lära förlag.
Om du inte hittar mailet, kontrollera din skräppost.
Får du inget mail, kontakta oss via info@laraforlag.se

Du loggar in som admin med det användarnamn och lösenord som finns i mailet från Lära Förlag.

För att elevmaterial ska kunna användas måste först elever skapas och läromedel tilldelas till
elev. Se hjälptexterna.

Information och kommunikation

ISBN: 88951-23-6
Ämnen: Gy/Sär Yrkesinrikade kurser
Komponenter - Tryck på länkarna för att ta fram aktuell komponent


Onlineprogram

 Information och kommunikation

Handledning

 Lärarhandledning
 Bedömningstabell Information och kommunikation 1
 Bedömningstabell Information och kommunikation 2
 Bedömningstabell Information och kommunikation 3
 Schemamall

Spel

 Memory

Kopieringunderlag

 Tipskupong