För att logga in måste du ha ett konto

Konto får du genom att köpa en ett av de digitala läromedel
som finns på Lära online. Kontot skapas vid köpet.
Inloggningsuppgifter skickas via mail från Lära förlag.
Om du inte hittar mailet, kontrollera din skräppost.
Får du inget mail, kontakta oss via info@laraforlag.se

Du loggar in som admin med det användarnamn och lösenord som finns i mailet från Lära Förlag.

För att elevmaterial ska kunna användas måste först elever skapas och läromedel tilldelas till
elev. Se hjälptexterna.

Min egen bok om väder och kläder PDF

ISBN: 89454-83-5
Ämnen: NO-ämnen
Komponenter - Tryck på länkarna för att ta fram aktuell komponent


Kopieringunderlag

 Bildark
 Arbetsblad
 Framsida arbetsblad